• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Aprovada la Fusió entre el COETAPAC i el COETFC

  • La Llei ha estat aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya
  • Demarcació: General

Us informem que avui, 25 de gener de 2017, el Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat, la Llei de creació del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, que és la nova entitat creada a partir de la fusió entre el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, i el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya.

El debat al Parlament s'ha iniciat amb la exposició inicial de l'Honorable conseller de Justícia, Sr. Carles Mundó, el qual ha defensat la Llei de creació del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.

A continuació, tots els Grups Parlamentaris han intervingut, mostrant-se de forma unànime a favor de la fusió entre ambdues entitats.

Entre els comentaris que han realitzat els diputats durant les seves intervencions, s'ha indicat que el CTESC ha realitzat un informe al qual dona el seu vist-i-plau a la fusió. També ens han convidat a assistir a la Comissió d'Agricultura per a explicar el pla de treball del nou Col·legi i poder treballar conjuntament.

Així doncs, en aquests moment es crea una Comissió Gestora, que ha de dur a terme el procés de fusió en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, i que es regeix pel Conveni protocol·litzat en escriptura pública el 17 de juliol de 2015 i aprovat pels dos col·legis que ens fusionem.CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Members Club
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies