• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Article. Units al benestar animal

  • L'alimentació i la beguda al costat del benestar animal, units en la producció de llet
  • Demarcació: General

Units al benestar animal

L'alimentació i la beguda al costat del benestar animal, units en la producció de llet

Cert és que diversos són els factors que influeixen en l'acompliment productiu i en l'obtenció de llet de qualitat. Cal cuidar fins l'últim detall durant tot el període de producció per obtenir un producte de màxima qualitat, posant especial atenció al comportament, l'alimentació i la beguda que reben les vaques lleteres, perquè com millor estiguin, major serà la quantitat i de manera especial la qualitat que obtinguem.

Recordo que avui en dia, a més de llet de qualitat i a bon preu, el consumidor està demandant una sèrie de condicions per a la seva producció, entre les quals està el respecte als animals, el medi ambient i la seguretat alimentària. Segons l'Eurobaròmetre sobre benestar animal, el 94% dels europeus creu important que els animals de granja disposin d'una bona qualitat de vida, i cada vegada més persones es preocupen per l'origen de la llet que consumeixen a casa seva.

En els últims mesos la indústria làctia, per millorar la qualitat del benestar animal, està certificant les seves granges proveïdores seguint diversos protocols establerts a nivell nacional i internacional, on primen sempre uns criteris fixos per sobre d'altres basats en el Protocol de Welfare Quality ®

-La bona alimentació: És important que l'animal estigui correctament alimentat, sense que passi gana o set perllongades.

-El bon allotjament: Els animals han de tenir un bon confort durant el descans, i una gran facilitat de moviment, així com també infraestructures que permetin protegir-los contra estrès calòric.

-Un bon estat sanitari: Tot animal ha d'estar sa, no tenir lesions, així com absència de malalties i de dolor induït pel maneig.

-Un comportament apropiat: És molt important que l'animal tingui un comportament apropiat, atenent a l'expressió de la conducta social i altres hàbits, una bona relació humà-animal, i tenir un estat emocional positiu.

És cert, també, que cada ramaderia és diferent i requereix el seu propi concepte nutricional. L'animal i el seu entorn són importants i, per això, dins d'aquests factors, l'alimentació és un factor clau, ja que un animal sa equival a un producte de qualitat. I és que la cura de les vaques té un impacte directe en la qualitat del producte i es considera un dels pilars fonamentals dins de tota la producció.

Mantenir els animals sans i optimitzar el seu rendiment dia rere dia són les metes de qualsevol productor de llet. Per mantenir el rendiment, el benestar animal és la base, és per això que no hi ha ningú més interessat que el propi ramader a aconseguir el màxim benestar dels seus animals.

Jesús DomingoCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Caixa Enginyers
Banc Sabadell
Realdron
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies