• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Carta de Drets Digitals elaborada pel Ministerio de Asuntos Económicos i Transformación Digital

  • Demarcació: General

Benvolgudes / Benvolguts,

Us informo que s'ha publicat la Carta de Drets Digitals elaborada pel Ministerio de Asuntos Económicos i Transformación Digital. Complement de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

La Carta de Drets Digitals té com a objectiu l'adaptació dels drets actuals a l'entorn virtual, i proposar un marc de referència per a contribuir a la seva protecció en aquest context.

Resulten rellevants el reconeixement del dret a la igualtat en els entorns digitals, la no discriminació i la no exclusió. A més, en els procediments de transformació digital s'aplicarà la perspectiva de gènere. Els poders públics impulsaran polítiques dirigides a l'accés efectiu de totes les persones als serveis i oportunitats que ofereixen els entorns digitals en qualssevol de les seves dimensions i combatran les bretxes digitals en totes les seves manifestacions. 

L’assessor jurídic, e n la nota infromativa asjunta, destaca, dins del primer epígraf (Drets de Llibertat), l'apartat tercer dedicat a la protecció de dades.

En els següents enllaços podreu consultar:

 CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Caixa Enginyers
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Banc Sabadell
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies