• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Com protegir el sòl per a una agricultura sostenible?

  • Demarcació: General

Com protegir el sòl per a una agricultura sostenible?

És una realitat en la qual tots els experts coincideixen. La protecció dels sòls és fonamental per assolir els compromisos ambientals en la lluita contra la crisi climàtica. L'última Cimera de Clima de Madrid ha tornat a incidir en aquesta idea, com ja va fer l'ONU en el seu últim informe del IPCC. Un treball que ha de preocupar a tota la societat, però en el que han de tenir un paper protagonista els agricultors i ramaders.

L'Associació Europea per a la Innovació "Productivitat i sostenibilitat agrícoles" (EIP-AGRI) ha seleccionat en la seva última convocatòria a el Grup Operatiu Mosoex, liderat per UPA, que pretén desenvolupar un ambiciós projecte que busca fomentar la protecció dels sòls agrícoles a Espanya.

Els treballs se centraran en sistemes herbacis extensius de secà, i per a això s'ha format una xarxa d'agricultors a tot el país compromesos amb el sòl i la seva gestió sostenible, que participaran de forma activa en el projecte.

Innovar en agricultura per protegir els sòls

La Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) coordina aquest projecte en el qual també participen l'Associació Espanyola d'Agricultura de Conservació-Sòls Vius AEAC.SV, l'empresa Solid Forest, el CSIC-Aula-Dei, la Universitat Politècnica de Madrid i el institut navarrès INTIA.

Els treballs de el grup operatiu Mosoex se centraran en:

• Augmentar el contingut de carboni al sòl. La idea innovadora té entre els seus objectius principals la realització de pràctiques de gestió de sòl que permetin una major fixació de carboni.

• Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

• Reduir l'erosió. Una cosa fonamental per frenar el nivell de degradació de sòls en zones àrides i semi àrides.

• Millorar l'estructura i la productivitat dels sòls. Aquest impacte permetrà mantenir el nivell de producció d'aliments, necessari per complir amb la tasca fonamental dels sòls.

Jesús DomingoCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies