• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Compareixença del CETAFC davant la Comissió de medi ambient del Parlament de Catalunya

  • 25 de juny de 2019, posicionament del CETAFC respecte de la proposició de Llei de Creació de l'Agència de Patrimoni Natural
  • Demarcació: General

Ahir, 25 de juny de 2019, el Sr. Carles Furriol, enginyer tècnic forestal membre de la Comissió d'urbanisme i medi ambient del CETAFC, va comparèixer davant la Comissió de medi ambient del Parlament de Catalunya per defensar el posicionament del Col·legi respecte de la proposició de Llei de Creació de l'Agència de Patrimoni Natural.

La ponència va aplegar a representants de diferents col·legis professionals relacionats amb el medi rural. En primer lloc va prendre la paraula el Sr. Carles Furriol del CETAFC, en segon lloc el Sr. Josep Maria Dilmé del col·legi d'enginyers agrònoms, en tercer lloc la Sra. Anna Sanitjas del col·legi d'enginyers de forests, en quart lloc el Sr. Jaume Marlès del col·legi d'ambientòlegs, i finalment el Sr. Eduard Martínez del col·legi de biòlegs.

El Sr. Carles Furriol va començar la seva ponència desgranant la situació socioeconòmica del territori català, per, posteriorment, abordar el posicionament del CETAFC respecte de la proposició de llei.

Entre altres aspectes cal destacar que el CETAFC no és contrari a la creació de l'agència, però sempre que aquesta sigui integradora i comporti millores a la situació actual. El CETAFC, però, hauria estat partidari que la normativa s'hagués tramitat per proposta de llei.

A grans trets, tots els col·legis van coincidir en el rerefons de les seves peticions.

Tots els compareixents van coincidir a demanar que l'Agència fos integradora i transversal, i que aglutinés totes les competències i polítiques que afecten el patrimoni natural (activitat piscícola, turística, cinegètica, etc.). El CETAFC va destacar que el redactat actual de la proposició de llei no unifica les competències que tenia l'antic Departament de Medi Ambient, sinó que encara les disgrega més.

Es va demanar que els col·legis professionals tinguessin representació al consell de direcció de l'Agència, ja fos de manera individual o a través d'un representant escollit pels col·legis.

S'observa que l'agència posa molt d'èmfasi en els Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE). Els col·legis van demanar que l'agència també s'ocupi del territori que queda fora dels espais naturals, que alhora és el més desprotegit.

L'agència hauria de tenir un esperit de gestió i planificació, a més del de conservació, doncs no es podria entendre la conservació dels espais naturals sense la gestió d'aquests.

Els ponents van indicar que trobaven a faltar la definició de les funcions i de l'organització de l'agència. Cosa que no permet valorar ni el seu cost, ni el personal necessari, ni el seu finançament, entre d'altres.

Els diputats de grups parlamentaris amb representació al Parlament van tenir l'oportunitat de fer preguntes als ponents i aquests van tenir torn de rèplica.

Un cop iniciat el tràmit d'audiència de la tramitació legislativa de la proposició de llei, diferents entitats, grups d'experts i grups d'interès seran convocats perquè exposin el seu posicionament sobre la proposició de Llei. Posteriorment, cada grup parlamentari recollirà les aportacions que creguin oportunes i treballaran per aprovar un dictamen en nom de la comissió.

S. Tècnica

Foto compareixença 

CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Caixa Enginyers
Realdron
Banc Sabadell
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies