• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Compareixença del CETAFC davant la ponència sobre Projecte de llei vitivinícola de Catalunya, al Parlament de Catalunya.

 • 23 d juliol de 2019
 • Demarcació: General

El 23 de juliol de 2019, la Sra. Montserrat Bas, Presidenta de la demarcació de Barcelona, secretària en funcions de la Junta de Govern i coordinadora de la comissió de medi ambient del CETAFC, va comparèixer davant la ponència sobre Projecte de llei vitivinícola de Catalunya, al Parlament de Catalunya.

La ponència va aplegar a representants de diferents entitats relacionades amb el sector. En primer lloc va prendre la paraula la Sra. Montserrat Bas en nom del Col·legi, en segon lloc la Sra. Rosa Pruna en nom d'Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA) i, finalment, el Sr. Ignasi Sans en nom d'Institut Agrícola Català de Sant Isidre.

La Sra. Bas va focalitzar la seva intervenció en defensar els interessos del sector i en destacar la importància del paper de l'enginyer tècnic agrícola:

 • - Va deixar palesa que la llei és generalista.
 • - Pel compliment de la llei i el nou paper assignat a l'INCAVI (control i inspecció), s'ha de dotar a l'entitat de recursos i personal.
 • - La llei ha de tenir en compte la complexitat del sector (registre vitivinícola i autoritzacions DO, per exemple).
 • - Cal més formació.
 • - Va demanar que els col·legis professionals del sector formin part de l'òrgan assessor. Va recordar que els enginyers tècnics agrícoles, entre d'altres, són els encarregats de traduir les lleis als productors.
 • - Per altra banda, va destacar que la figura de l'enginyer tècnic agrícola és un element clau en la garantia de la qualitat dels aliments a Catalunya.
 • - Va reclamar que s'aprofiti l'oportunitat per elaborar una llei que protegeixi el sector i a la gent que hi viu (viticultors i cellers).
 • - Per finalitzar, va encoratjar als senadors a anar més lluny:
 • 1. Assegurar la viabilitat de les explotacions.
 • 2. Invertir en innovació.
 • 3. Models de contractes.
 • 4. Control de vins forans.

A grans trets la resta d'intervencions dels assistents van anar en la mateixa línia. Tots els ponents van coincidir en reclamar la potenciació de l'enoturisme, cosa que no contempla la llei. Van destacar la importància de la inversió de capital en l'I+D del sector (innovació en nous productes, per exemple). I van en reclamar suport pels productes de proximitat (en l'àmbit local) i per l'exportació (en l'àmbit global).

S. Tècnica

Compareixença llei vitivinícola 

CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Banc Sabadell
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies