• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Consulta prèvia a l’elaboració de la norma per a la revisió de les zones del territori declarades vulnerables i els programes de mesures associats.

  • Fins el dia 31 de juliol
  • Demarcació: General

Benvolgudes/uts,

L’Agència Catalana de l’Aigua ha publicat al web participa.gencat.cat una consulta prèvia a l’elaboració de la norma per a la revisió de les zones del territori declarades vulnerables i els programes de mesures associats, una revisió que cal fer cada 4 anys, tal com estableix la Directiva 91/676/CEE, del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació pels nitrats utilitzats a l’agricultura així com també la norma (RD 261/1996) que la transposa a l’ordenament jurídic de l’Estat.

Per això el Govern obre ara un termini de 7 dies per tal que el públic pugui emetre la seva opinió sobre el problema que es vol afrontar, la necessitat i oportunitat de la revisió i ampliació de les zones vulnerables i les possibles solucions alternatives.

Us animem a participar, amb independència que també ho podreu fer d’aquí uns mesos quan s’iniciï la tramitació de la informació pública del projecte d’Ordre a través del qual es farà la revisió.

Podeu fer-ho a través d’aquest enllaç: https://participa.gencat.cat/processes/vulnerables

S.TècnicaCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Mútua General de Catalunya
Realdron
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies