• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Darreres disposicions. DARP

 • Demarcació: General

Darreres disposicions

 

 • RESOLUCIÓ ARP/905/2021, de 29 de març,

  per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2021-2022 en tot el territori de Catalunya. (DOGC núm. 8379 - 01/04/2021)

 • RESOLUCIÓ ARP/901/2021, de 25 de març,

  per la qual es convoquen els ajuts per al suport a les confraries de pescadors de Catalunya i a les seves federacions, corresponents a l'any 2021 (ref. BDNS 555226). (DOGC núm. 8379 - 01/04/2021)

 • RESOLUCIÓ ARP/900/2021, de 26 de març,

  per la qual es convoquen els ajuts de minimis per al foment de les actuacions relacionades amb la biodiversitat cultivada corresponents a 2022 (ref. BDNS 555390). (DOGC núm. 8379 - 01/04/2021)

 • RESOLUCIÓ ARP/899/2021, de 26 de març,

  per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2021 (ref. BDNS 555298). (DOGC núm. 8379 - 01/04/2021)

 • RESOLUCIÓ ARP/880/2021, de 26 de març,

  per la qual es fa públic el model homologat de contracte d'integració. (DOGC núm. 8378 - 31/03/2021)

 • RESOLUCIÓ ARP/842/2021, de 22 de març,

  per la qual es convoquen els ajuts al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a 2021 (ref. BDNS 554356). (DOGC núm. 8376 - 29/03/2021)

 • ORDRE ARP/69/2021, de 23 de març,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació. (DOGC núm. 8374 - 26/03/2021)

 • ORDRE ARP/68/2021, de 23 de març,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per al foment de les actuacions relacionades amb la biodiversitat cultivada. (DOGC núm. 8374 - 26/03/2021)

 • RESOLUCIÓ ARP/818/2021, de 15 de març,

  per la qual es modifica la Resolució ARP/1498/2018, de 22 de juny, per la qual es convoquen els ajuts per a projectes de cooperació interterritorials i transnacionals dels grups d'acció local pesquers per al desenvolupament local participatiu de les zones de pesca en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020, corresponents al període 2018-2023 (ref. BDNS 406058). (DOGC núm. 8373 - 25/03/2021)

 • RESOLUCIÓ ARP/817/2021, de 23 de març,

  per la qual s'amplia la zona de seguretat, als efectes cinegètics, del terme municipal de Canovelles. (DOGC núm. 8373 - 25/03/2021)CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Banc Sabadell
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies