• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Declaració responsable per a emetre a treballadors per compte aliè que no s'hagin d'acollir al permís retribuït recuperable

  • Demarcació: General

Us fem arribar l'Ordre SND/307/2020, de 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març.

Aquesta Ordre té per objecte especificar activitats excloses de l'àmbit de aplicació de Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, així com facilitar un model de declaració responsable en què s'indiqui que la persona treballadora portadora d'el mateix pot continuar realitzant desplaçaments al seu lloc de treball o de desenvolupament de la seva activitat de representació sindical o empresarial.

Des del Col·legi us facilitem un model de declaració responsable per a que l'empresa/ocupador pugui emetre a treballadors per compte aliè que no s'hagin d'acollir al permís retribuït recuperable. El teniu disponible als documents relacionats.CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Mútua General de Catalunya
Realdron
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies