• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Dedueix-te la quota col·legial en la teva declaració de la renda

  • Demarcació: General

És possible deduir-se la quota en la base imposable, sempre que s'especifiqui en l'esborrany, ja que no ve predeterminada.

La quantitat a deduir varia si el treball és per compte d'altri o pròpia.

En el cas dels treballadors per compte propi, no hi ha límit en la deducció, i poden deduir-se el total de la quota col·legial sense límit, com una despesa associada a la seva activitat dins del règim d'estimació directa i en la casella d'altres despeses fiscalment deduïbles, tenint en compte que es pugui corroborar que amb la quota «hi ha una adequada correlació amb els ingressos de l'activitat».

Els treballadors per compte d'altri també poden deduir-se la quota col·legial, fins a un màxim de 500 euros anuals, la quantia dels quals ha de figurar en la casella 014 dins de l'apartat de rendiments del treball en la declaració, tal com s'especifica en l'article 19 d) de la llei 35/2006 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF):

Les quotes satisfetes a sindicats i col·legis professionals, quan la col·legiació tingui caràcter obligatori, en la part que correspongui a les finalitats essencials d'aquestes institucions, i amb el límit que reglamentàriament s'estableixi.

Així, l'article 10 del Reglament exposat en el Reial decret 439/2007 de l'IRPF apunta el límit de la deducció fins als 500 euros anuals: 

Per a la determinació del rendiment net del treball, seran deduïbles les quotes satisfetes a sindicats. També seran deduïbles les quotes satisfetes a Col·legis professionals, quan la col·legiació tingui caràcter obligatori per a l'acompliment del treball, en la part que correspongui a les finalitats essencials d'aquestes institucions, amb el límit de 500 euros anuals.

En aquest article d'Unió Professional es pot ampliar informació sobre altres despeses deduïbles per a professionals.

Les assegurances, també deduïbles per a autònoms

Algunes assegurances, tant professionals com personals, són deduïbles per a professionals per compte d'altri. El de Responsabilitat Civil és un d'ells, ja que està íntitamente lligat a l'activitat professional. També el de salut, amb un màxim de 500€, o el de l'acte, si aquest té ús professional.

En aquest article de Munitec pots obtenir més informació sobre les assegurances deduïbles per a professionals.CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Mútua General de Catalunya
Caixa Enginyers
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies