• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Divendres 12 de novembre s’obre la tercera convocatòria d'ajuts extraordinaris directes per a la solvència empresarial

  • Demarcació: General

Divendres 12 de novembre s’obre la tercera convocatòria d'ajuts extraordinaris directes per a la solvència empresarial

En el marc del Consell del Diàleg social, el Govern i els agents socials han decidit posar en marxa la tercera convocatòria dels ajuts extraordinaris directes per a la solvència empresarial. Aquests ajuts estan adreçats a persones autònomes i empreses, amb els mateixos requisits que les altres dues ordres d’inscripció prèvia, si bé s’amplien els deutes i costos que donen dret a l’ajut i també l’àmbit temporal. Cal destacar que poden demanar l’ajut les persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits, tant si s’han presentat en alguna de les anteriors convocatòries prèvies com si es presenten per primer cop a aquests ajuts.
En el cas que s’hagin presentat en alguna de les convocatòries anteriors, el deute que han de declarar amb les característiques que ara es fixen ha de ser complementari al que ja ha estat objecte d’alguna de les anteriors inscripcions prèvies.
Val a dir que l'ajut total que rebran les empreses a totes les convocatòries és el màxim ajut del decret (3.000 o 200.000 en funció del cas). És a dir, la quantitat és acumulable.
Destaquem que s’amplia l’àmbit temporal cobert pels ajuts en quatre mesos, des del 32 de maig fins al 30 de setembre.

Informació preferent per a la comunitat PIMEC:
CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Mútua General de Catalunya
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Caixa Enginyers
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies