• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


En Ramon Lluís Lletjós, degà del Col·legi, dimiteix del càrrec

  • Demarcació: General

La Junta de Govern, que es va reunir a Mollerussa el passat dimarts, 19 de març, festivitat de Sant Josep, va acceptar la dimissió al càrrec de degà, que va presentar per escrit registrat al Col·legi en Ramon Lluís Lletjós i Castells, qui des de les eleccions del mes de juny de l’any passat ha ocupat aquest càrrec.

La dimissió s’ha presentat “de forma irrevocable i per motius personals”, i atès que la situació que va motivar al degà a delegar les seves funcions en el càrrec de vice-degà el passat mes d’agost, tal i com exposa en el seu escrit, “persisteixen i fan necessària la dimissió per al bé personal i el del propi Col·legi”.

La Junta lamenta profundament que el fins ahir degà hagi de dimitir en el càrrec pels motius exposats i reconeix unànimement la tasca que ha desenvolupat dins del Col·legi en Ramon Lletjós, alhora que li agraeix la dedicació, l’impuls i la promoció que ha donat al Col·legi i al col·lectiu de professionals que ha representat tant temps.

La Junta desitja alhora tota mena d’encerts a en Ramon Lletjós a partir d’aquest moment.

Un cop la Junta va acceptar la dimissió, es va iniciar l’anàlisi en relació a la previsió de noves eleccions als càrrecs de degà, vice-degà, tresorer i secretari, tal i com estableixen els Estatuts del Col·legi. Mentre no es concreti el calendari electoral i es formalitzin totes les previsions que estableixen els propis Estatuts, el vice-degà, Albert Admetlla, continuarà exercint de forma delegada les funcions de degà.

Barcelona, 21 de març de 2019CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Mútua General de Catalunya
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies