• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Estudis de vida útil i etiquetatge d'aliments

 • És imprescindible realitzar estudis per conèixer la vida útil dels seus productes i si el seu etiquetatge és correcte
 • Demarcació: General

Estudis de vida útil i etiquetatge d'aliments

És imprescindible realitzar estudis per conèixer la vida útil dels seus productes i si el seu etiquetatge és correcte

Per conèixer la vida útil dels seus productes i saber si estan etiquetats correctament AGQ LABS compta amb diferents eines adaptant-se a les necessitats de les empreses i les característiques del producte. Així garantim, diuen, la qualitat i innocuïtat i vida útil del producte de cara a la seva comercialització i acceptació en el mercat per un cost menor del que imagina.

La vida útil d'un aliment és el període de temps des de l'elaboració del mateix durant el qual conserva una qualitat, prèviament definida, acceptable per al seu consum.

Si coneixem la vida útil dels productes alimentaris podem:
Assegurar que compleixen amb els criteris microbiològics i de seguretat alimentària.

 • -Evitar reclamacions i queixes de consumidors que poden afectar l'acceptació i vendes dels productes i avaluar com afecten els canvis de processos de producció.
 • -Llençar un nou producte i avaluar com afecten els canvis de processos de producció.
 • -Evitar potencials demandes i expedients administratius.
 • -Minimitzar els costos en reduir el retorn de producte alterat.


L'objectiu principal dels estudis de vida útil és determinar el temps en què un producte pot mantenir-se sense patir algun canvi significatiu en la seva qualitat i innocuïtat.

La normativa aplicable als estudis de vida útil és la vigent i referent a l'etiquetatge dels productes alimentaris, Reglament (UE) 1169/2011 que obliga a incloure informació sobre la vida útil del producte per conèixer el temps que transcorre des de la seva elaboració fins a el seu deteriorament.

A través d'aquests estudis es fixen les dates de caducitat i les dates de consum preferent.

D'acord amb l'article 3.2 del Reglament (CE) no 2073/2005 de la Comissió, de 15 de novembre de 2005, relatiu als criteris microbiològics aplicables als productes alimentaris, s'estableix que els operadors de les empreses alimentàries responsables de la fabricació dels productes alimentaris realitzaran estudis d'acord amb el que disposa l'annex II del mateix per investigar el compliment dels criteris al llarg de tota la seva vida útil.

Els estudis de vida útil serveixen per identificar processos de deteriorament i variables que influeixen en la vida útil del producte, realitzar valoracions microbiològiques, determinar durabilitat, avaluar la qualitat del producte i característiques del procés.

Els tipus d'estudis de vida útil són:

 • -Estudis de durabilitat a temps real
 • -Estudis accelerats
 • -Vida útil secundària
 • -Estudis en condicions d'abús


En AGQ Labs comptem amb una dilatada experiència en els camps de qualitat i seguretat alimentària oferint als nostres clients la màxima qualitat en els nostres resultats i el nostre servei d'assessorament especialitzat.

AGQ Labs ofereix estudis de vida útil específics i a mesura que cobreixin amb les necessitats requerides aportant un assessorament integral des de l'inici del projecte, execució i avaluació de resultats.
Més informació

Jesús DomingoCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Members Club
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies