• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Exposició pública de la Proposta de Normes Deontològiques d'Actuació Professional del CETAFC

  • Del 18 de maig al 18 de juny
  • Demarcació: General

Exposició pública de la Proposta de Normes Deontològiques d'Actuació Professional del CETAFC

Del 18 de maig al 18 de juny

 

Benvolgudes / Benvolguts,

Comença el període d’informació pública col·legial de la Proposta de Normes Deontològiques d'Actuació Professional del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, fins al dia 18 de juny de 2022.

Segons s'indica en el procediment establert per l’article 42 "Potestat Normativa dels Col·legis Professionals" de la Llei 7/2006, de 31 de maig. I d’acord amb l'article 43 "Exposició pública" dels Estatuts vigents del CETAFC:

  • - "El procediment d'elaboració dels reglaments s'ha d'ajustar al que disposen els estatuts i ha d'incloure, en tots els casos, un període d'informació pública col·legial per un termini no inferior a un mes, a fi que els col·legiats puguin conèixer la memòria justificativa del projecte, els informes, les consultes i el contingut del mateix projecte, i formular les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin convenients, a les quals s'ha de donar resposta abans de la presentació del projecte a l'òrgan competent per a l'aprovació del reglament".

Podeu consultar la Proposta de Normes Deontològiques d'Actuació Professional a la seu de la vostra Demarcació, al web del Col·legi, i al següent enllaç: *

* Recordeu que per tenir accés als documents, prèviament heu d'introduir el vostre usuari i contrasenya de l'àrea privada.

Pròximament, se us convocarà a l'Assemblea General Extraordinària, prevista per la segona quinzena de juny.

Cordialment,

 

CETAFCCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Mútua General de Catalunya
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies