• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Guanyadors del premi del llibre agrari i article tècnic agrari 2020

  • Demarcació: General

UNA OBRA SOBRE LA PRODUCCIÓ DE L’ALFALS GUANYA EL PREMI DEL LLIBRE AGRARI DE SANT MIQUEL

Un text sobre la influència del tipus de quall utilitzat en l’elaboració de formatge de cabra sobre la qualitat del producte final s’enduu el Premi de l’Article Tècnic Agrari

La alfalfa. Agronomía y utilización, editada per Jaume Lloveras, Ignacio Delgado i Cristina Chocarro, ha estat l’obra guanyadora del 49è Premi del Llibre Agrari, mentre que el treballAprenent de formatger: estudi de la influència del tipus de quall en l’elaboració de formatges amb llet de cabra de Can Pauet, escrit per Clàudia Alcañiz, s’ha endut el 5è Premi de l’Article Tècnic Agrari, guardons dotats amb 4.000 euros i organitzats en el marc de la Fira Agrària de Sant Miquel i del saló Eurofruit.

La alfalfa. Agronomía y utilización, llibre publicat conjuntament per la Universitat de Lleida i el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, és un ampli compendi de les tècniques de producció de l’alfals, escrit per especialistes de cadascuna de matèries exposades en l’obra i que són abordades seguint el cicle del cultiu, des de la descripció varietal a les tècniques culturals, el maneig de les plagues, la industrialització del producte i la comercialització. Hi participen 13 autors, investigadors o tècnics, amb llarga experiència i que han disposat de la col·laboració dels experts de les grans empreses productores ubicades a les comarques que envolten Lleida.

Gran part del coneixement plasmat en el llibre procedeix de les experiències dirigides pels propis autors, finançades tant per recursos R+D públics com per contractes subscrits amb el sector privat. Es tracta doncs d’una obra viva, innovadora, que amplia i actualitza l’escassa literatura que en llengua castellana s’ha dedicat a aquest cultiu.

Segons el Jurat, “és un treball del tot necessari, adreçat a productors, assessors, tècnics especialistes i, per descomptat, a universitaris i alumnes que segueixen estudis de formació agrària. En síntesi, es tracta d’una obra molt oportuna i, per tant, útil per a un ampli ventall de lectors, que propiciarà la incorporació dels avenços mes recents a la activitat empresarial”.

El cultiu de l’alfals, també dit aufals a Lleida i userda a Girona, ocupa 30 milions d’hectàrees al món, destacant en la seva producció els EEUU, seguits de la Xina, el Canadà, l’Argentina, Austràlia i Rússia. A la UE es dediquen prop de 2 milions d’hectàrees, amb Itàlia, França i Espanya al capdavant. A la depressió de L’Ebre hi ha 100.000 hectàrees regades, representant el 60% de la superfície regada que a Espanya es dedica al cultiu. La producció es destina a l’alimentació animal i bona part s’envia a països tercers, altament deficitaris en aliments pel bestiar.

Pel que fa a l’article tècnic, el Jurat ha decidit atorgar el premi al treball titulat Aprenent de formatger: estudi de la influència del tipus de quall en l’elaboració de formatges amb llet de cabra de Can Pauet, de Clàudia Alcañiz, alumna de l’Institut de Santa Coloma de Farners i publicat el desembre de l’any 2019 al número 47 de la sèrie Quaderns Agraris de la Institució Catalana d’Estudis Agraris, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

L’autora aborda la influència del tipus de quall utilitzat en l’elaboració de formatge de cabra sobre la qualitat del producte final. Amb aquest objectiu, realitza una experiència comparativa entre un quall d’origen animal, un segon d’origen vegetal i tercer de vegetal obtingut artesanalment. Els treballs són realitzats a l’explotació de Can Pauet, situada a Jafre (Baix Empordà). L’assaig permet diferenciar clarament els efectes del tipus de quall i constatar, en el seu cas, que els qualls industrials són més eficaços en l’obtenció de formatge de cabra.

Amb la seva decisió, el Jurat vol posar en relleu “la cura i rigor del treball realitzat per l’autora i, alhora, incentivar altres autors novells a endinsar-se en l’estudi i el coneixement empíric directe de la producció i la transformació d’aliments”.

Trenta-una obres presentades

Un total de 31 obres han optat al 49è Premi del Llibre Agrari i el 5è Premi de l’Article Tècnic Agrari. El premi atorgat al guanyador de la convocatòria del Llibre Agrari, al qual s’han presentat 17 treballs, és de 3.000 euros, mentre que l’Article Tècnic agrari, al qual han concorregut 14 escrits, té un premi de 1.000 euros.

Les obres que concorren a ambdós guardons inclouen una gran varietat de temes agrícoles, ramaders i forestalsd’ampli interès. Així, les presentades al Premi del Llibre Agrari estan centrades en els àmbits de l’horta, el cooperativisme, el regadiu, els tractors, la citricultura, la poda en les especies ornamentals, les construccions sostenibles, la lluita contra les plagues, l’ordenació forestal, l’edafologia, l’olivera i els olis de qualitat, l’alfals, l’atzavara, la viticultura i el canvi climàtic, la sanitat vegetal i la sanitat animal en l’àmbit oví i caprí.

Quan a l’Article Tècnic Agrari, les obres se centren en la Intel·ligència Artificial aplicada a l’agricultura,l’economia i la política agrària, la història agrària, el patrimoni cultural i l’espai rural,les races i l’etnologia animal, la sostenibilitat agrària, la crioconcentració en la indústria alimentària i l’engreix porcí, entre altres.

Els dos guardons tenen l’objectiu de reconèixer les obres o els articles publicats en format imprès o digital que suposin una aportació remarcable dins el sector agroalimentari o l’àmbit rural i, alhora, estimular la creació de nous treballs de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que permetin incrementar la literatura destinada als sectors esmentats.

El Jurat ha estat presidit per Carlos Estarán, enginyer agrònom, exercint com a vocals Carmen López, presidenta de la Junta del Col·legi de Veterinaris de Lleida; Josep Torra, veterinari; Isabel Perea, presidenta de la demarcació de Lleida del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals; Francesc Clarisó, enginyer tècnic agrícola; Carles Bernat, enginyer tècnic agrícola, i Juan Antonio Martín, enginyer agrònom. Ha actuat com a secretariSantiago Planas, enginyer agrònom.

La present edició del Premi del Llibre Agrari i de l’Article Tècnic Agrari ha estat convocada per Fira de Lleida conjuntament amb el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida, el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya i l’entitat Caixabank.

La 66a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel i la 35a edició d’Eurofruit té lloc del 24 al 27 de setembre.

FONT: Fira de LleidaCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Realdron
Banc Sabadell
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies