• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Informació d'interès del RD 306/202. Aspectes que afecten la valoració dels Plans de gestió de dejeccions ramaderes (PGDR)

  • Demarcació: General

El RD 306/2020, d’ordenació de granges porcines, conté dos aspectes que afecten la valoració dels Plans de gestió de dejeccions ramaderes (PGDR):

  • - Article 9.1: obligació que totes les granges (tant noves com existents) tinguin bassa almenys per a 3 mesos d’autonomia. Això ja és d’obligat compliment.
  • - Article 10.2: obligació que les granges existents de més de 120 UGM buidin les fosses almenys 1 cop/mes. En cas que la granja no tingui prou bassa per complir-ho, té temps fins a la data 01/01/2023 per fer-ho. Com que també cal complir el Decret 153/2019, la bassa o basses hauran de tindre almenys l’autonomia en mesos requerida pel seu annex 2.1, menys 1: com que les fosses interiors s’han de buidar almenys mensualment, només poden comptabilitzar per a 1 mes d’autonomia, havent-se d’assolir tota la resta amb la bassa o basses. 

Aquest i altres aspectes estan més desenvolupats en la Instrucció sobre MTD en granges porcines, disponible al següent enllaç:

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/produccio-ramadera/ordenacio-sectorial/enllacos-documents/aclariments-conceptes-criteris/fitxers-binaris/instruccio-mtd-basses-14.07.2021.pdf

El DACC, com a autoritat competent en la implementació de l’esmentat RD, agafa com a criteri la data de l’esmentada Instrucció (15 de juliol de 2021) pel que fa als projectes de bassa: els presentats amb posterioritat a l’esmentada data han d’adoptar tècniques que redueixin les emissions d’amoníac en, almenys, el 80% respecte a la tècnica de referència (bassa sense crosta).

Com a tècnics habilitats, cal que elaboreu els plans de gestió tenint en compte la normativa vigent, de manera que el primer des dos aspectes esmentats (article 9.1) ja cal tindre’l en compte: per al bestiar existent cal que la granja disposi de bassa externa per a almenys 3 mesos d’autonomia; si no és així, no hauríeu de signar ni presentar el PGDR atès que no compleix la normativa sectorial. 

Pel que fa la segon aspecte esmentat (article 10.2), és recomanable que n’aneu informant els titulars per tal que prevegin amb temps el seu compliment.

 

CETAFCCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Banc Sabadell
Realdron
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies