• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Informació pública Projecte d'ordre, es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries

  • Demarcació: General

ANUNCI d'informació pública del Projecte d'ordre per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s'apliquen les mesures del programa d'actuació a les zones vulnerables.

Se sotmet a informació pública del projecte d'Ordre per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s'apliquen les mesures del programa d'actuació a les zones vulnerables, juntament amb les seves memòries tècnica i justificativa i econòmica.

La documentació és a disposició de les persones interessades, a l'Agència Catalana de l'Aigua (c. Provença, 204-208, 08036 Barcelona); a les demarcacions de l'Agència Catalana de l'Aigua de Girona (c. Plaça Pompeu Fabra, 1. Edifici Santa Caterina. 17002 Girona), de Tordera-Besòs i Llobregat-Foix (c. Provença, 260, 08008 Barcelona), de Tarragona (rbla. Nova, 50, 43004 Tarragona), de Lleida (av. Alcalde Areny, 24, 25002 Lleida) i de les Terres de l'Ebre (c. M. Rosa Molas, 41, 43500 Tortosa); o bé a la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua http://aca.gencat.cat (Informació pública) i en el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat https://seu.gencat.cat/.

Les al·legacions oportunes es poden presentar durant un termini de quinze dies a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci, de conformitat amb el previst a l'article 68 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions públiques de Catalunya, per escrit, a la Divisió d'Assessoria Jurídica de l'Agència Catalana de l'Aigua (c. Provença, 204-208, 08036 Barcelona) o electrònicament mitjançant el formulari de petició genèrica, dirigida al Departament de Territori i Sostenibilitat, tema “Medi Ambient” i subtema “Aigua”, indicant a l'assumpte, Agència Catalana de l'Aigua – Divisió d'Assessoria Jurídica.

Aquest formulari el teniu al vostre abast a l'enllaç:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Members Club
Realdron
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies