• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


La Comunitat Valenciana lluita contra el intrusisme professional amb aprovació de la Llei 4/2019, de 22 de febrer.

  • Demarcació: General

Segons informa https://valenciaplaza.com, la Comunitat Valenciana lluita contra l'intrusisme professional amb l'aprovació de la Llei 4/2019, de 22 de febrer.

Amb l'aprovació de la Llei 4/2019, de 22 de febrer, de la Generalitat que modifica La Llei de la Generalitat Valenciana, de consells i col·legis professionals de la omunitat Valenciana, els Col·legis professionals, es veurà amb majors eines per evitar l'intrusisme professional.

La reforma opera bàsicament respecte de l'article 21 de la Llei 6/1997 de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana. Amb les modificacions l'Administració passa a tenir majors facultats de control i fiscalització, assumeix competències sancionadores d'índole disciplinari previstes estatutàriament en els diferents Col·legis Professionals.
Es podrà sancionar per l'exercici de la professió sense estar col·legiat quan esdevingui obligat i legalment exigit.

Amb el caràcter d'infracció molt greu, l'exercici d'una professió col·legiada sense que el professional compleixi amb això i no es trobi col·legiat i el també exercici de la mateixa existint inhabilitació o suspensió temporal de la mateixa per sanció prèvia ferma, habilitarà a l'Administració a imposar multes que oscil·len entre els 5.001 euros i 150.000€ així com la inhabilitació professional per un temps no superior a cinc anys.

La present reforma aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris, podrà combatre i minorar una pràctica molt comuna i cada vegada en augment i en clar perjudici de tots els col·legiats i els seus col·legis professionals, que escapava de qualsevol mecanisme de control dels mateixos Col·legis, els qui ara veuen reforçada la seva posició i majorment legitimades les seves facultats deontològiques amb aquesta Llei.

Cal destacar l'últim paràgraf de l'article 21.3 de la nova llei, que literalment estableix: "la mateixa valoració es farà per als professionals, empreses i ens que contractin professionals en aquests supòsits".

Amb aquest últim paràgraf, l'Administració salva un important escull que denunciaven i posaven de manifest tots els Col·legis, la contractació pseudo-fraudulenta per part de nombroses empreses , despatxos i altres professionals, els qui contractaven sota l'epígraf o modalitat normalment d'índole administratiu , duent a terme l'ara treballador "presumptament infractor", tasques pròpies i exclusives de la titulació que ostentava sense estar degudament col·legiat.
Clica en el següent enllaç per llegar la notícia sencera: https://valenciaplaza.com/cerco-al-intrusismo-profesionalCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Banc Sabadell
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies