• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


La llet espanyola tindrà etiquetatge d'origen

 • Demarcació: General

La llet espanyola tindrà etiquetatge d'origen

El passat 22 de gener va entrar en vigor el Reial Decret (RD) 1181/2018 relatiu a la indicació de l'origen de la llet utilitzada com a ingredient, en l'etiquetatge de la llet i els productes lactis. Aquesta norma, que es va aprovar el setembre passat, ha estat una mesura molt demandada pel sector productor i pels consumidors.

Aquest RD té caràcter experimental, ja que s'aplicarà durant un període de dos anys, igual que les normes similars establertes en altres països de la UE, com França i Itàlia.

És aplicable a la llet de qualsevol espècie, és a dir, no només a la de vaca sinó també a la d'ovella, cabra i búfala.

Perquè en la llet, usada com a ingredient, es pugui indicar que l'origen és d'Espanya, ha d'haver estat munyida i transformada a Espanya. Per tant, perquè l'origen de la llet sigui un país determinat ha d'haver estat munyida i transformada en aquest país. Si no es volgués posar el nom del país d'origen, es podria substituir per "UE" (Unió Europea) o "fora de la UE", segons sigui el cas. No obstant això, quan l'origen sigui Espanya, no es podrà substituir per l'expressió UE.

Si la llet s'ha munyit en un país (per exemple França) però s'ha transformat en un altre (per exemple Espanya), en l'etiquetatge hi haurà dues possibilitats:

1. Posar "País de munyir: França, País de transformació: Espanya"

2. O bé es podria posar també, "Font de la llet: "UE", per al cas de l'exemple.

Per a altres casos es podria també posar "fora de la UE" o "UE i fora de la UE", segons correspongués.

A més, les empreses alimentàries podran completar aquestes indicacions obligatòries amb informació addicional més precisa de l'origen regional o territorial de la llet.

Hi haurà obligació d'indicar l'origen de la llet usada com a ingredient quan aquesta representi un percentatge superior al 50%, expressat en pes, respecte al total d'ingredients utilitzats. Aquest etiquetatge serà voluntari per al cas de les Denominacions d'Origen Protegides i Indicacions Geogràfiques Protegides. Per tant, el RD afectarà:

 • • Llet i nata no concentrades ensucrar ni edulcorar d'una altra manera.
 • • Llet i nata, concentrades, ensucrades o edulcorades d'una altra manera.
 • • Sèrum de mantega, llet i nata quallades, iogurt, quefir i altres llets i nates, fermentades o acidificades, fins i tot concentrats, ensucrats, edulcorats d'una altra manera o aromatitzats, o amb fruita o cacau.
 • • Lacto sèrum, fins i tot concentrat, ensucrat o edulcorat d'una altra manera; productes constituïts pels components naturals de la llet, fins i tot ensucrats o edulcorats d'una altra manera, no expressats ni compresos en altres partides.
 • • Mantega i altres matèries grasses de la llet.
 • • Formatges i mató.

Les mencions sobre l'origen han de figurar a prop de la llista d'ingredients i s'expressaran amb la mateixa mida i color de font utilitzats per a la llista d'ingredients. No podran estar dissimulades, tapades o separades per cap altra indicació, imatge o un altre element interposat.

Aquestes normes d'etiquetatge de l'origen no s'apliquen als productes legalment fabricats o comercialitzats en els altres estats membres de la Unió Europea o en països tercers.

Jesús DomingoCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Banc Sabadell
Members Club
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies