• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


La Taula de la Sequera

  • Demarcació: General

“La Mesa de la Sequía” o Taula de la Sequera, que sota la presidència del subsecretari d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Ernesto Abati García-Manso, es va reunir per primera vegada el passat divendres 4 de març, es va limitar de moment a iniciar un procés d'anàlisi i seguiment dels efectes que l‟escassetat de pluja pugui tenir sobre les produccions agràries, així com d’estudi de les possibles mesures a adoptar per fer-los front, tant per part del Govern central, com per les CC.AA”.

No es va adoptar, en canvi, cap mesura concreta a la reunió encara per pal·liar una situació, que ja és força delicada en més de la meitat del territori, sobretot pel que fa a les pastures i als cultius de secà, així com a la propera campanya de regs, malgrat esperar pluges durant aquests propers dies.

Després de conformar-se com a fòrum de coordinació interadministrativa, comptarà amb un Grup Tècnic Permanent de treball.

La primera reunió va ser, per tant, una presa inicial de contacte, en què les CC.AA. es van limitar a exposar la situació hídrica i hidrològica dels seus respectius territoris. En aquesta exposició, segons el MAPA, es va constatar la situació generalitzada d'escassetat de pluges i d'aigua embassada, que afecta de manera molt desigual els diferents territoris, amb uns registres pluviomètrics a l'actual any hidrològic que són molt inferiors a la mitjana de els darrers 10 anys.

Tot i això, el MAPA considera que la situació és canviant, amb unes previsions d'evolució incertes. De moment, afegeix, no és possible fer una avaluació del impacte de l'escassetat de pluges sobre les diferents produccions agrícoles i ramaderes, ja que, en casos com els cultius herbacis i de secà, dependran en bona mesura de l'evolució meteorològica de les properes setmanes.

La creació de grup de treball tècnic mantindrà contacte permanent per al intercanvi d’informació.

La Taula de la Sequera tornarà a reunir-se en ple properament, quan hi hagi informació rellevant. Mentrestant, les diferents CC.AA. i les organitzacions agràries faran arribar per escrit al MAPA les seves propostes de mesures, que seran estudiades pel plenari de l'esmentada Mesa.

Juntament amb els responsables de les CC.AA. van participar en aquesta primera trobada, celebrada per videoconferència, les organitzacions agràries ASAJA, COAG i UPA, Cooperatives Agroalimentàries i la Federació Nacional de Comunitats de Regants d'Espanya (Fenacore). Per part del Govern, van assistir representants del MAPA i del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic (Miterd).

Segons el MAPA, aquesta situació de sequera hidrològica agreuja encara més si és possible una situació prèvia, caracteritzada per l'augment del preu de l'energia, de les matèries primeres i dels fertilitzants, en què és previsible, a més, que repercuteixin les conseqüències de la recent agressió bèl·lica de Rússia a Ucraïna.

Segons les dades del Miterd, la reserva hidràulica peninsular se situa en un 40,5% de la seva capacitat (15.671 hm3), un valor inferior en un 54,7% al de l'any passat per aquestes mateixes dates, i en un 60% per sota la mitjana dels darrers 10 anys.

El valor mitjà nacional de les precipitacions acumulades al començament de l'any hidrològic 2021/2022 (en el període que va de l'1 d'octubre a l'1 de març del 2022) ha estat de 204,1 mm, un 41,8% inferior al valor normal.

Jesús DomingoCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Mútua General de Catalunya
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies