• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Modificació 05 del Programa de desenvol. rural de Catalunya 2014-2020. Versió 6.1, novembre 2018

  • Demarcació: General

Per a la vostra informació, us comuniquem que podreu trobar al web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació la modificació 05 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (Versió 6.1 del Programa – novembre 2018) aprovada per Decisió d’Execució de la Comissió Europea C(2018) 7762 final  de 19 de novembre de 2018.

En aquesta versió s’han realitzat les següents modificacions:

-         Increment del percentatge d’ajut a l’operació 03.02.01 Ajut per a les activitats d’informació i promoció de règims de qualitat, del 60 al 70%, així com actualització dels sistemes de qualitat inclosos en la mesura 3 per garantir el preceptiu compliment de les directives de comunicació (Directiva 2015/1535) o anterior (Directiva 98/34/CE);

-         Introducció d’algunes excepcionalitats a les condicions d’elegibilitat establertes per l’operació 04.03.03 Xarxes viàries per a la gestió dels boscos on, per a casos determinats i degudament justificats d’orografia complexa, s’augmenta de 80 m/ha. a 100m/ha. el límit de densitat vial per a la construcció de camins;

-         Major flexibilitat per a Modificacions del Pla d’empresa de l’operació 06.01.01 Primera instal·lació de joves agricultors;

-         Modificacions de caràcter financer per garantir una correcta execució del programa i optimitzar els fons disponibles;

-         Modificacions derivades de la publicació del Reglament (UE) 2017/2393 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2017 (òmnibus);

-         Correccions d’errors i canvis menors.CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Mútua General de Catalunya
Banc Sabadell
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies