• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Modificació instrucció núm 2 sobre el tancament perimetral de les explotacions ramaderes

  • Demarcació: General

Benvolguts/des,

Us informem que la Direcció general d’Agricultura i Ramaderia del DARP ha modificat la versió de desembre de 2015 de la “Instrucció núm 2 sobre el tancament perimetral de les explotacions ramaderes” a una nova versió (juliol de 2018). Aquesta versió ha estat penjada a la web del DARP.

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/produccio-ramadera/ordenacio-sectorial/enllacos-documents/instruccions/fitxers-binaris/instruccio-002-tancament-perimetral.pdf

La modificació realitzada és la següent: s’ha substituït l’apartat 5.b), quedant redactat de la manera següent:

b/ Tanques autoritzades anteriorment a la present versió d’aquesta instrucció:

En el cas d’explotacions existents abans de la data de publicació d’aquesta versió de la instrucció, formades per una o més naus, en les quals s’hagi considerat vàlid el tancat existent malgrat no ser únic i continu, de manera que s’han aprofitat parets de les naus, es disposa d’un termini de fins a 31 de desembre de 2018 per complir amb les especificacions establertes en aquesta instrucció.CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Mútua General de Catalunya
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies