• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Nota Informativa, sobre l'ús de cookies adaptada a la nova normativa.

 • Demarcació: General

Us fem arribar el contingut de la nota informativa enviada per l'empresa assessora del CETAFC en la LOPD, amb notícies relatives a la protecció de dades que, a causa de la seva importància, us poden ser d'utilitat.

Punts més rellevants de la Guia sobre l'ús de les cookies, elaborada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en col·laboració amb les associacions Adigital, Anunciants, Autocontrol i IAB Spain.

La Guia inclou una sèrie d'orientacions, garanties i obligacions que la indústria ha d'aplicar per a utilitzar tant cookies com tecnologies similars en compliment de la legislació vigent.

 • 1. En primer lloc, assenyalar que el consentiment informat de l'usuari abans d'instal·lar les cookies és completament necessari, assegurant la transparència tant en la informació com en el consentiment en si mateix.
 • 2. En relació amb la transparència a l'hora d'oferir la informació, es determina que la informació ha de ser concisa, transparent i intel·ligible, que s'ha d'utilitzar un llenguatge clar i concís, i que s'ha d'evitar l'ús de frases confuses.
 • 3. Si l'usuari presta el seu consentiment per a l'ús de les cookies, la informació ha de continuar sent fàcilment accessible. En concret, la informació ha de facilitar-se abans de l'ús o instal·lació de les cookies mitjançant un format visible, i ha de mantenir-se fins que l'usuari realitzi l'acció requerida per a atorgar el consentiment o rebutjar la instal·lació.
 • 4. Quant al consentiment, l'Agència ha declarat que l'usuari ha de realitzar una acció que pugui qualificar-se com una clara acció afirmativa. A més, la Guia també preveu l'actualització del consentiment com una bona pràctica; per exemple, l'ús d'una determinada cookie no ha de tenir una durada superior a 24 mesos i durant aquest temps s'ha de conservar la selecció realitzada per l'usuari sobre les seves preferències, sense que se li sol·liciti un nou consentiment cada vegada que actualitzi les seves preferències.
 • 5. Les solucions proposades en la present guia pretenen oferir orientacions sobre com complir les obligacions previstes en l'apartat segon de l'article 22 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), en relació amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
 • 6. Finalment, cal recordar que existeixen una sèrie de cookies exemptes (cookies tècniques), que queden excloses de l'àmbit d'aplicació de l'article 22.2 de la LSSI i sobre les quals, per tant, no és necessari informar ni obtenir el consentiment sobre el seu ús.
 • 7. No obstant això, per raons de transparència, l'Agència recomana informar de la seva utilització i recull el següent exemple de clàusula informativa: “Aquest lloc web utilitza cookies que permeten el funcionament i la prestació dels serveis oferts en aquest.

CETAFCCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Mútua General de Catalunya
Caixa Enginyers
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies