• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Nova línia d'ajudes per als autònoms afectats per la crisi de la Covid-19

 • Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19
 • Demarcació: General

Nova línia d'ajudes per als autònoms afectats
per la crisi de la Covid-19

 

Benvolgudes / Benvolguts,

La Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret Llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, una línia d'ajuts que té per objectiu el manteniment de l'activitat del treball autònom i les microempreses i preveu un ajut puntual i extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, per a persones:

 • - Donades d’alta al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) , o bé en règims alternatius a aquest, tant si exerceixen l’activitat econòmica com a persona física com si ho fan dins d’una empresa amb personalitat jurídica,  amb el requisit de tenir una dimensió màxima de 6 persones entre persones treballadores autònomes i persones contractades.
 • - En el cas de les empreses amb personalitat jurídica i cooperatives, el nombre màxim de persones sòcies és de tres.

La línia d'ajuts, a grans termes, té les següents característiques:

 • - Dotació pressupostària: 20 milions d'euros.
 • - Publicació en el Diari Oficial de la Generaltiat de Catalunya (DOGC) via Decret Llei, possiblement al llarg d'aquesta setmana.
 • - Concurrència competitiva (tramitació telemàtica).
 • - Dirigida a tots els sectors d'activitat.
 • - Dirigida a tots els col·lectius d'autònoms (físiques, societaris, mutualistes, cooperativistes...).
 • - Compatible amb qualsevol altre ajut.
 • - Condicions: baixada d'activitat mínima d'un 50%.
 • - IRPF 2019: màxim 35.000 euros de base imposable.
 • - 3 trimestres IRPF 2020: 13.125 euros o menys de base imposable.
 • - Import de l'ajut de 2.000 euros.

 

CETAFCCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Mútua General de Catalunya
Realdron
Members Club
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies