• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Nova nota interpretativa sobre l'entrada en vigor de l'ordre TIN/1362/2011

  • Nova nota interpretativa sobre l'entrada en vigor de l'ordre TIN/1362/2011
  • Demarcació: General

 

Entrada en vigor de l'Ordre TIN/1362/2011, de 23 de maig sobre el règim de incompatiblitat de la percepció de la pensió de jubilació del sistema de Seguretat Social amb l'activitat desenvolupada per comte propi pels professionals colegiats.

 

Avui dia 1 de juliol de 2011, entra en vigor l'Ordre TIN/1362/201, de 23 de maig, per la qual es declara incompatible l'exercici, per compte propi, d'una professió, amb la percepció d'una pensió del sistema de Seguretat Social.

 

En la web del Col.legi es van publicitar dues notes interpretatives sobre aquesta Ordre Ministerial(dies 22 i 28 de juny de 2011) elaborades pel Bufet Escura, les quals han portar una certa inquietud entre els companys col.legiats ja jubilitats abans del dia 1 de juliol de 2011 i els que ho faran a partir d'aquesta dat, al respecte del que realment tenien que fer.

 

Davant d'aquesta inquietud i per tal de tranquíl.litzar al nostre col.lectiu d'enginyers tècnics agrícoles i pèrits agrícoles col.legiats, la Junta de Govern del Col.legi us informa del següent:

 

1.- En general, l'Ordre Ministerial NO afecta als professionals que vinguessin compatibilitzant la pensió de jubilació amb l'exercici d'una activitat professional amb anterioritat a l'1 de juliol de 2011.

 

2.- En particular pel col.lectiu dels enginyers tècnics agrícoles i pèrits agrícoles col.legiats, aquesta Ordre NO té cap incidència al no existir en la nostra professió una Mútua de Previsió Social Alternativa al RETA, no tenint tal condició MUNITEC i per tant l'exercici, després de la jubilació, de qualsevol activitat que doni lloc a la inclusió en la Seguretat Social, serà incmpatible amb la percepció de la pensió de jubilació.

 

3.- Les anteriors conclusions ho son sens perjudici de la possibilitat d'acollir-se a la situació de jubilació flexible regulada per la Llei 35/2002, de 12 de juliol i el Reial Decret1132/2002, de 31 d'Octubre, a la qual s'hi poden acollir els col.legiats que havent obtingut el dret de percepció de la pensió de jubilació, pretenguin compatibilitzar-la amb un treball a temps parcial per comte aliena, sent en aquest cas minorada la pensió de jubilació en proporció inversa a la reducció de la jornada de treball que es contempli en el contracte a temps parcial.

 

4.- En conclusió, res canvia respecte de la situació que es tenia abans del dia 1 de juliol de 2011.

 

Esperem que aquestes Notes hagin servit per aclarar els dubtes existents al respecte.

 

 

Barcelona 1 de juliol de 2011

 

La Junta de Govern del COETAPAC

 CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Realdron
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies