• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Opinió del president del Col·legi, en relació a l'Avantprojecte de Llei de Col·legis i Serveis Professionals

  • Demarcació: General

Benvolgudes/ Benvolguts,

Com a president del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya (en endavant COETAPAC), vull expressar la meva total disconformitat amb l’Avantprojecte de Llei de Col·legis i Serveis Professionals aprovat pel Consell de Ministres del Govern de l’Estat espanyol el passat dia 2 d’agost de 2013, i presentat pel Ministre d’Economia i Competitivitat Sr. Luis de Guindos.

La meva disconformitat té com a punt de partida el fet de que aquest Avantprojecte de Llei s’hagi redactat i aprovat sense consulta prèvia amb les parts afectades, i atenent a suposats criteris de competitivitat i millora en la prestació de serveis. Penso que aprofitant aquella dita castellana de “Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid”, s’ha volgut donar un cop mortal a les corporacions col·legials, i sobretot a les tècniques, per tal de que facin les maletes i vagin baixant persianes.

A més hem tingut coneixement que el ponent d’aquest Avantprojecte de Llei serà el Sr. Vicente Martínez Pujalte, persona no especialment caracteritzada pel seu esperit autonomista i que crec que si l’Avantprojecte és ara lesiu per interessos col·legials, ho serà encara més una vegada s’hagi fet tot el procés parlamentari. El Sr. Martínez Pujalte no vol a les autonomies i menys encara als col·legis professionals.

De totes maneres des del COETAPAC confiem amb el Govern de Catalunya, i en particular amb el Conseller de Justícia, Honorable Sr. Germà Gordó, per a que a Catalunya fem una Llei de Col·legis Professionals adequada a la realitat del nostre país, i per tant donem el nostre total suport a la regulació catalana de Col·legis Professionals. El concepte de Col·legi Professional a Catalunya no te res a veure amb la que hi ha a la resta de l’Estat espanyol, i per tant, i atenent a més a la competència exclusiva que ens confereix el nostre Estatut d’Autonomia, qüestió aquesta que no ha estat reconeguda pel Tribunal Constitucional, el nostre Col·legi dona total suport a la regulació que es faci des de Catalunya i rebutja de pla la que ens vol venir imposada des de l’Estat espanyol.

L’Avantprojecte de Llei de Col·legis i Serveis Professionals, és una expressió més de l’esperit recentralitzador de l’Estat espanyol, i per tant invito a tots els Col·legis professionals de Catalunya a pronunciar-se en contra i treballar conjuntament per fer una regulació catalana que s’adeqüi a les nostres necessitats.

Ramon Lluís Lletjós i Castells

President del COETAPAC

Logo COETAPAC 

CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Caixa Enginyers
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies