• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


PARTICIPA en l'elaboració del Pla director urbanístic de les activitats de càmping

  • Demarcació: General

Benvolguts/udes,

La Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la redacció del Pla director urbanístic de les activitats de càmping

Aquest Pla té per finalitat ordenar les activitats de càmping per tal d'assolir una activitat sostenible ambientalment, socialment i econòmicament.

En aquest sentit, el Pla ha d’establir els criteris per a ordenar les noves implantacions d’activitat turística de càmping i les seves activitats complementàries (campaments de joventut, àrees d’acollida d’autocaravanes en trànsit i aparcaments), abastant els diferents règims de sòl. També s’ha de preveure totes les possibles categories i les necessitats, els criteris i les externalitats que requereix aquests tipus d’activitats, buscant les fórmules que permetin el desenvolupament d’aquesta activitat econòmica, la qual té avui una forta demanda de nous espais, tot vetllant per a que la implantació sigui coherent amb l’entorn natural i urbà, amb el paisatge i les proteccions territorials, la sostenibilitat i el model de desenvolupament previst en el planejament territorial.

Dins del Programa de Participació Ciutadana dissenyat per a la seva redacció, tindran lloc al llarg del mes de maig tres taules temàtiques, a les quals ens plauria la vostra assistència:

Taula 1: Model implantació del Territori. 16 de maig 2019, 11.00-14.00 Cubelles

Taula 2: La dinamització econòmica del Territori. 23 de maig 2019, 11.00-14.00 La Seu d'Urgell

Taula 3: Medi Ambient i Paisatge. 23 de maig 2019. 11.00-14.00 Girona

Us podreu inscriure en el següent enllaç: https://participa.gencat.cat/processes/pdu-activitats-camping

Per tenir accés a la documetació relacionada consulta el següent enllaç: http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/planejament_urbanistic/pla_director_urbanistic_pdu/en_curs/Catalunya/pdu_campings/

S. tècnica
CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Members Club
Banc Sabadell
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies