• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Pautes d'actuació de la direcció facultativa de les obres en curs d'execució, davant la situació d'emergència sanitària creada pel COVID19

  • Demarcació: General

Davant la situació d'emergència sanitària i de salut que vivim actualment, com a conseqüència del COVID-19 i pel que fa al desenvolupament i execució de les obres d'edificació que estiguin en curs, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, mentre no s'estableixin disposicions específiques per les autoritats competents, considera necessari transmetre a tots els enginyers tècnics agrícoles i enginyers tècnics forestals que exerceixen la direcció facultativa de les obres d'edificació, les següents pautes d'actuació, subjectes a totes les disposicions normatives de qualsevol classe, instruccions, circulars i
decisions vigents o que es puguin aprovar per les autoritats competents.

L'objecte d'aquestes pautes és aclarir i interpretar en l'àmbit professional dels enginyers tècnics agrícoles i enginyers tècnics forestals, les actuacions més pertinents amb vista a garantir la salut de totes les persones que intervenen en el procés edificatori i les seves pròpies obligacions, a la vista d'una situació excepcional i tenint en compte tota la normativa aplicable i la situació d'estat d'alerta acordada pel RD 463/2020, de 14 de març.

En conseqüència, s'ha d'entendre que és un document interpretatiu d'actuació professional, que té caràcter urgent i per facilitar l'aplicació de totes les disposicions normatives relatives a garantir la salut en els centres de treball, que està subjecte per tant a les mesures que es puguin adoptar en funció d'una situació tan excepcional i canviant.

Tot i l'estat de situació actual, el Col·legi continua treballant per als seus col·legiats, informant-vos de totes les notícies i novetats que puguin ser del vostre interès i elaborant documents per a que us facilitin el correcte desenvolupament de la vostra professió.

Per accedir a les ''Pautes d'actuació de la direcció facultativa de les obres en curs d'execució davant la situació d'emergència sanitària creada pel COVID19'' consulteu els documents relacionats.CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Banc Sabadell
Realdron
Members Club
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies