• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Proposta de Modificació 09 del PDR 2014-2020

  • Proposta de Modificació 09 del PDR 2014-2020
  • Demarcació: General

Des de la Direcció General de Desenvolupament Rural ens informen :

"Benvolguts/des,

Atenent al procés de consulta realitzat als membres del Comitè de Seguiment del PDR.cat2020, iniciat el 15 de febrer i finalitzat el 25 de febrer inclòs, la secretaria del Comitè ha rebut observacions dins del termini de la DG d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, de l’Agencia Catalana de l’Aigua, del Consorci Forestal de Catalunya, d’Unió de Pagesos, de l’Autoritat de Gestió del SFE, de la Federació de Cooperatives de Catalunya, i de la DG AGRI de la Comissió Europea, que forma part del Comitè de Seguiment del Programa a títol consultiu. A petició de la Comissió Europea, s’ha incorporat en el document final dues taules on es detallen els efectes de la modificació en els indicadors del PDR.

A més del document final de la Modificació 09, l’Autoritat de Gestió ha elaborat un document de valoració de les observacions rebudes que inclou:

-       Elements proposats a modificar per part de l’Autoritat de Gestió.

-       Organització del Comitè de Seguiment que realitza comentaris.

-       Observació que presenta l’organització del Comitè de Seguiment.

-       Valoració que realitza l’Autoritat de Gestió i acceptació/denegació de la observació.

Adjunt, els hi facilitem el document de valoració de les observacions rebudes juntament amb el document de modificació, el qual els hi informem que ha estat enviat formalment a la Comissió Europea..."

Podeu consultar les modificaions en el següent enllaç: 

http://www.agrifor.org/repositori/documents/noticies/ca/Consulta_Observacions_Modif_09_FINAL.pdf

Podeu consultar el document de valoració de les observacions rebudes, en el següent enllaç:

http://www.agrifor.org/repositori/documents/noticies/ca/MODIFICACI%C3%93N_09-VERSIO%20FINAL%20ENVIADA.pdfCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Members Club
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies