• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de almacenamiento, comercialización, ... de productos fitosanitarios

  • El 10 de maig es va publicar en el BOE el Real Decreto 285/2021, de 20 de abril.
  • Demarcació: General

 

Benvolgudes / Benvolguts,

 

Pel vostre coneixement i interès us fem arribar el comunicat que el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha fet arribar a la Mesa d'ús sostenible de productes fitosanitaris, respecte del Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de ensayos con productos fitosanitarios...

"... En nom de la Directora General d'Agricultura, la Sra. Elisenda Guillaumes, us informem que el passat dilluns de 10 de maig es va publicar en el BOE el Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de ensayos con productos fitosanitarios, y se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Aquesta normaentrarà en vigor en 6 mesos, el 10 de novembre de 2021.

Ho podeu consultar en aquest enllaç https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7689.pdf

Cal destacar que en l’article 4 es fixen les condicions generals per a l’emmagatzematge de productes fitosanitaris d’ús professional i es prohibeix tant als operadors del sector subministrador, com als usuaris professionals i a les empreses de tractament, l’emmagatzematge de productes fitosanitaris amb finalitat d’assaig (llevat de formació i autorització especifica), productes fitosanitaris que hagin estat retirats, productes fitosanitaris amb la data de caducitat vençuda, o productes fitosanitaris la comercialització, importació o exportació o ús dels quals no  estigui autoritzada segons la normativa vigent.

També s’ha d’assenyalar que en l’article 14 es prohibeix explícitament la venda a distància de productes fitosanitaris d’ús professional, i en l’article 15 es crea el Registro electrónico de transacciones y operaciones con productos fitosanitarios (RETO) que obliga, als operadors inscrits en els sectors subministrador i de tractaments fitosanitaris del ROPO a subministrar la informació del registre actualitzat de totes les operacions de comercialització, importació o exportació (article 25 del RD 1311/2012) a través d’aquest registre electrònic..."

 CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Realdron
Members Club
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies