• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Resum i documentació de la jornada 'Parlem amb experts sobre Incendis Forestals'

 • Demarcació: General

Bona rebuda, per part dels col·legiats, de la jornada digital del CETAFC "Parlem amb experts sobre els incendis Forestals", del dia 6 d'octubre.

El Sr. Enric Vadell, subdirector general de Boscos, en la seva ponència, l'enllaç del vídeo el podeu trobar a documentació d'interès, va fer un resum de la campanya d'incendis 2022 i va informar els assistents de com afecten els RDs 15/2022 i 17/2022 a Catalunya .

Desgranant la intervenció del Sr. Vadell des del CETAFC volem destacar:

 • - Des dels anys 70 s'han reduït gradualment les hectàrees cremades en el nostre país.
 • - Un dels factors d'èxit ha estat focalitzar els esforços en la prevenció i el control.
 • - Tot i que any rere any s'han reduït gradualment les hectàrees cremades, des dels anys 90 s'han augmentat una mitjana d'1,5 dies crítics per any.
 • - Amb el nou paradigma; canvi climàtic, augment de la massa forestal, augment de temperatures, disminució de les pluges, etc. no n'hi ha prou amb la previsió i control dels punts crítics de les causes dels incendis, és necessària la gestió forestal, que per se és una mesura de prevenció.
 • - Els RD 15/2022 i 17/2022 obliguen les comunitats autònomes a implementar els Plans Anuals de Prevenció d'Incendis, a dia 31 d'octubre. En opinió de les comunitats, la prevenció d'incendis ha de ser dinàmica i, per tant, tenir un Pla a dia 31 d'octubre no beneficia en res la prevenció.
 • - A més, amb els RDs, s'eliminen les ZAR (Zonas de Alto Riesgo). Catalunya ho pal·liarà treballant amb els PPP (Perímetre de Protecció Prioritària).
 • - Per altra banda, amb la nova llei de residus, les restes vegetals passen a considerar-se i a gestionar-se com residus, tret d'alguns casos relacionats amb els fitosanitaris. A efectes pràctics ens trobem que les restes s'estan apilant al camp, augmentant conseqüentment la càrrega de combustible.
 • - El Sr. Vadell informa que aquest problema se solucionarà a partir de la publicació de la PAC, ja que es permetrà la crema de les restes vegetals.

 

Conclusions:

 • - Hi ha manca de teixit productiu primari en el sector forestal. S'ha de dinamitzar el sector per tal de gestionar els boscos i reduir la càrrega de combustible, entre d'altres. Actualment, hi ha demanada, però falten empreses d'explotació.
 • - La falta de mà d'obra del sector es podria pal·liar amb mecanització, però s'ha de fer pedagogia.
 • - S'ha de fer pedagogia del que significa la gestió forestal. Per exemple, un arbre jove produeix més oxigen i segresta més CO₂ que un arbre vell i, a més, té menys càrrega de combustible. Els boscos son reservori de CO₂, però si un bosc es crema, aquest CO₂ passa a l'atmosfera, afectant l'escalfament global.
 • - Ara com ara, età augmentant la demanada de fusta estructural, i s'hauria d'aprofitar. A més, aquesta fusta actua com reservori de CO₂. La dinamització de la silvicultura podria ajudar a capturar aquest CO₂.
 • - No tots els municipis estan preparats per a un incendi de sisena generació. És necessari fer tales i replantades d'arbres per fer una bona prevenció.

 

Podeu veure el vídeo de la jornada clicant aquí.

Podeu consultar la ponència en "documentació relacionada".


CETAFCCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Mútua General de Catalunya
Realdron
Members Club
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies