• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Reunió amb la Diputació de Barcelona

  • Demarcació: General

El passat 6 d'octubre de 2011, el president i el secretari del Col·legi varen fer una visita a responsables de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona. Concretament es van entrevistar amb la Gerent dels Serveis d'Assistència al Govern Local, Sra. M. Mercedes Arranz, i amb la Cap del Servei d'Assistència a l'Organització Municipal, Sra. Mònica Pagès, qui estigueren acompanyades d'un tècnic d'aquest darrer servei.

La reunió va ser a instàncies de la Diputació de Barcelona, però com a resposta a un escrit que des del Col·legi havíem adreçat a aquesta institució, així com a la resta de Diputacions catalanes i la Federació i l'Associació de Municipis, per tal de reclamar-los una major atenció envers els processos selectius de personal tècnic que efectuen els ajuntaments.

El fet és que des del Col·legi hem pogut constatar que en algunes convocatòries d'oferta de llocs de treball d'alguns ajuntaments, destinades a cobrir places de tècnics en matèries sobre les que els enginyers tècnics agrícoles tenim competències, la titulació que es requereix no fa referència de forma expressa a la d'enginyer/a tècnic agrícola i si a altres titulacions. Aquest és un greuge que es crea envers la nostra professió i sobre el que no és la primera vegada que hem mirat de posar-hi remei, sovint adreçant-nos directament a l'ajuntament que publica l'oferta en qüestió.

La reunió va discórrer en un ambient molt cordial i l'atenció que se'ns va prestar des de la Diputació va ser molt correcta, explicant-nos les competències que en matèria de contractació de personal tenen els ajuntaments. Des de la Diputació se'ns va informar que la nostra exposició ha estat també expressada per altres col·lectius similars al nostre, especialment els que representen a professionals amb competències en matèria d'enginyeria industrial i de construcció, i que la gestió de recursos humans és un tema molt complex sobre el que els ajuntaments tenen plenes competències. No obstant això, se'ns va comentar que els serveis que aquesta institució té en matèria jurídica, econòmica i de recursos humans envers els ens locals, se circumscriuen únicament en l'àmbit de l'assessorament, i que en aquest sentit es posen a la nostra disposició per a que quan detectem alguna irregularitat els ho fem saber de forma immediata per tal de poder adreçar-se directament als ajuntaments de la seva demarcació per assessorar-los i informar-los adequadament de la forma amb la que han d'efectuar correctament una convocatòria d'oferta pública.

Igualment els representants de la Diputació es varen oferir a que en qualsevol altra qüestió que pugui afectar el nostre col·lectiu, i sobre el que aquesta institució en tingui alguna competència, els ho traslladem per tal de mirar d'analitzar i solucionar la qüestió.CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Banc Sabadell
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Members Club
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies