• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Reunió amb la Hble. Sra. Teresa Jordà, consellera del DARP

  • Demarcació: General

El passat 4 de setembre de 2018, la Junta de Govern del Col·legi es va reunir amb la Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i amb dos membres del seu equip.

Per part del Col·legi van assistir a la reunió el Degà, Vicedegà, Tresorer, Presidenta de la Demarcació de Barcelona, President de la Demarcació de Girona, President de la Demarcació de Tarragona i la Presidenta de la Demarcació de Tortosa – Terres de l'Ebre. I per la part del Departament hi van assistir la Consellera, la Directora general d'Agricultura i Ramaderia i el Director general de Desenvolupament Rural.

La reunió va ser distesa i productiva. Cada un dels membres de la Junta de Govern va tenir la possibilitat de presentar-se i de traslladar a la Consellera i al seu equip les seves inquietuds.

Entre altres assumptes, es va parlar sobre la importància que els Col·legis professionals siguin consultats en la fase de redacció de les lleis i en tots aquells aspectes que el Departament consideri oportú. Es va abordar la possibilitat de crear una taula de col·legis professionals de l'àmbit rural. La proposta va ser ben rebuda per part de la Consellera i del seu equip.

Es destaca la feina que actualment el Col·legi ja està fent en diferents taules tècniques.

Per part de la Demarcació de Terres de l'Ebre, es va informar de les conseqüències que tenen, en els cultius d'arròs, les mesures preventives aplicades actualment. El Departament es va mostrar obert al diàleg.

Per altra banda, es va debatre sobre la Proposició de Llei d'Espais Agraris i sobre la importància de la moratòria en l'aplicació del futur Decret de Dejeccions Ramaderes, actualment en fase de proposta.

En l'àmbit forestal es va destacar la gran potencialitat de producció de fusta que té Catalunya i la importància que té la producció de biomassa en el sector forestal. Respecte al sector de la construcció es parla sobre el protagonisme que han assolit les estructures de fusta, cabdals en la construcció sostenible.

Finalment, la consellera va felicitar al Col·legi per la capacitat de comunicació i de síntesi de la seva Junta i per la bona entesa entre els assistents que es va crear durant la reunió.CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Banc Sabadell
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies