• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Rural Inspiration Awards (RIA) 2022: ''El futur és la juventut''

  • Demarcació: General

La Xarxa Europea de Desenvolupament Rural (ENRD) ha convocat els Rural Inspiration Awards (RIA) 2022: "El futur és la joventut", inspirat també per l'Any Europeu de la Joventut, la Visió a Llarg Termini per a les Zones Rurals i el Pacte Rural, desenvolupat per la Comissió Europea.

RIA 2022 busca promoure la importància de la joventut europea per construir un futur millor: més verd, resilient, socialment inclusiu, innovador i digital, sent els objectius del concurs:

- Augmentar la visibilitat de lagricultura i el desenvolupament rural.

- Destacar solucions innovadores que influeixen en les comunitats rurals, així com la regió geogràfica on es desenvolupen.

- Identificar projectes que involucren joves (menors de 40 anys) a zones rurals.

- Promoure lintercanvi de coneixements i la creació de xarxes entre diferents agents del medi rural mitjançant la presentació dexemples de bones pràctiques.

- Identificar projectes que promoguin un canvi important en la situació actual, siguin innovadors o tinguin potencialment àmplia transferibilitat dins de les comunitats rurals i, per això, puguin contribuir a inspirar el camí futur a seguir a les zones rurals (com s'estableix a la visió a llarg termini per a les zones rurals)

Aquests premis s'atorgaran a 4 categories temàtiques lligades a la visió a llarg termini per a les zones rurals, descrites a continuació, i una cinquena per votació popular:

1. Green Rural Futures (Futur Verd): projectes o iniciatives que aborden el canvi climàtic, demostrin la sostenibilitat i/o contribueixin a la recuperació verda i que marquin o visibilitzin un canvi de paradigma o una proposta àmpliament transferible.

2. Digital Rural Futures (Futur Digital): projectes que mostrin un enfocament sostenible que promogui els beneficis de la digitalització a les comunitats agrícoles i rurals, ja sigui sobre la millora de la infraestructura digital i de banda ampla, la prestació de serveis digitals, l'adopció de noves tecnologies o la millora de les habilitats o coneixements digitals.

3. Resilient Futures (Futur Resilient): projectes que demostrin la seva contribució a l'enfortiment de la resiliència econòmica de l'Europa rural, especialment sobre les comunitats i les empreses rurals.

4. Socially Inclusive & Innovative Futures (Futur socialment inclusiu i innovador): projectes que aborden aspectes socials de forma innovadora, que contribueixen a la inclusió de la societat rural i donen suport als emprenedors rurals.

 

Votació popular sobre la joventut:

La votació popular premiarà un projecte preseleccionat que impliqui els joves (menors de 40 anys) i se sotmetrà a votació pública. Només podran participar a la votació popular les candidatures que impliquin la participació de joves.

Les candidatures es presentaran des de la Xarxa Rural Nacional. Per això, us demanem que ens envieu informació de projectes d'agents del medi rural que reuneixin els requisits per optar a aquests premis i que resultin afins a alguna de les categories esmentades. Així mateix, és important que assigneu el vostre projecte a una de les 4 categories. Des de la Xarxa Rural Nacional gestionarem la seva participació als Rural Inspiration Awards 2022.

Igualment, els projectes o accions hauran de complir aquests requisits:

- Tots els projectes han de ser finançats pel FEADER o el FEAGA pel període 2014-2022.

- NO s'admetran projectes preseleccionats a edicions prèvies.

- Per regla general, els projectes han d'estar finalitzats. Es faran excepcions en accions de gestió de la terra en el marc de compromisos anuals o plurianuals (per exemple, mesures agroambientals, forestals, etc.) o iniciatives de creació d'infraestructures a llarg termini o en aquells projectes en què les etapes finals no es van realitzar a causa de retards relacionats amb COVID-19.

- En el cas de les candidatures de projectes en curs, aquests han d'estar ja prou avançats per poder demostrar-ne l'impacte o la transferibilitat.

- Els projectes només poden ser presentats per la RRN fins a un màxim de 8. Per això, la RRN avaluarà i seleccionarà aquells projectes que millor s'adeqüin a les categories esmentades.

- La RRN és l'encarregada de presentar candidatures a les 4 categories temàtiques i és la responsable d'assignar als projectes la categoria més apropiada.

- Des de l'ENRD seleccionaran els 24 candidats preseleccionats i els 5 guanyadors.

- Per presentar la candidatura, heu d'emplenar una fitxa amb tota la informació sobre aquests projectes. Al següent enllaç podeu descarregar aquesta fitxa que cal emplenar en anglès.

El darrer dia perquè ens envieu les candidatures és el dijous 30 de juny de 2022, inclòs. La fitxa degudament emplenada cal enviar-la a l'adreça de correu: redrural@mapa.es.

Si teniu qualsevol dubte, podeu consultar-ho a l'Antena Regional del vostre territori. Les dades de contacte de les Antenes es troben al següent enllaç.CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Banc Sabadell
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies