• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Subministrament sostenible de biomassa

  • Convocades ajudes a la cooperació per al subministrament sostenible de biomassa
  • Demarcació: General

Convocades ajudes a la cooperació per al subministrament sostenible de biomassa

El Ministeri d'Agricultura, a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària, ha convocat ajudes a la cooperació per al subministrament sostenible de biomassa, en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020, mitjançant un extracte de Resolució publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Aquests ajuts es destinaran a l'estudi de possibilitats de cooperació, per al subministrament sostenible entre agents que reben o proveeixen biomassa, destinada a la producció d'energia en la transformació dels productes agroalimentaris. Així mateix, aquestes pràctiques tindran com a objectiu final del projecte de cooperació la recerca d'un ús més eficient de l'energia en la transformació dels productes agroalimentaris per part dels participants.

Podran accedir a aquestes ajudes l'agrupació supraautonòmica que es constitueixi per a la realització d'un projecte de cooperació, ha d'estar integrada per almenys dues de les següents figures, amb instal·lacions industrials en dues comunitats autònomes, vinculades amb l'àmbit agroalimentari i sense dependència orgànica, funcional o econòmica: una entitat associativa prioritària, una PIME o una altra persona física o jurídica.

També podran accedir a aquests ajuts les agrupacions d'interès econòmic descrites en la Llei 12/1991, de 29 d'abril, d'agrupacions d'interès econòmic, compostes per almenys dues de les figures anteriors i que posseeixin el citat caràcter supraautonòmic.

El pressupost total per a aquests ajuts és de 240.000,00 euros per a 2019. El finançament d'aquests ajuts es realitzarà en un 80 per cent a càrrec del FEADER i en un 20 per cent a càrrec del pressupost nacional. 

L'ajuda podrà arribar al cent per cent de les despeses subvencionables, entesa com a costos de posada en marxa i funcionament de les activitats de cooperació, amb un límit d'ajuda màxim per projecte de cooperació de 60.000 euros.

Jesús Domingo

 CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Realdron
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies