• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Tràmit telemàtic per a Llibres de gestió de fertilitzants

  • Demarcació: General

Dins del pla de digitalització del DARP, s’ha portat a terme la implantació del tràmit telemàtic per presentar els Llibres de gestió de fertilitzants (LGF). A partir d’ara, s’haurà d’utilitzar el tràmit telemàtic per presentar el Llibre, i ja no es considera vàlida l’entrega per qualsevol altre mitjà.

Com ja sabeu, han de presentar el llibre totes aquelles explotacions d’Annex 1 que mantinguin aquesta condició en el seu permís ambiental i aquelles explotacions, Centres de gestió, agricultors... que hagin estat requerits pel DARP.

Trobareu el tràmit telemàtic per presentar els Llibres en el següent enllaç: http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22116-presentacio-llibre-gestio-fertilitzants. I en el mateix tràmit, disposeu de la  Guia de tramitació telemàtica.

En la pàgina web del Departament Impresos i models, dins l’apartat del Llibre de gestió de fertilitzants, en la ‘Informació relacionada’ us podeu descarregar un model de referència en format Excel per agricultors, ramaders i centres de gestió, actualitzat segons el Decret 153/2019. Sens perjudici d'utilitzar altres models sempre i quan hi consti el contingut mínim del Decret.

Finalment, recordeu que amb el Decret 153/2019 jo no es parla del Llibre de gestió de dejeccions ramaderes (LGDR) sinó del Llibre de gestió de fertilitzants (LGF), que essencialment és el mateix però amb dues diferències importants per a les explotacions amb ramaderia:

-       En cas d'aplicació agrícola en terres que no formin part de l'explotació de la persona titular de l'explotació ramadera, s’ha d’anotar el nom o raó social de la persona titular de l'explotació agrícola destinatària, NIF d'aquesta persona, quantitat efectivament lliurada (en volum o massa, i sempre també en kg de N) i data de lliurament.

-       En cas d'aplicació agrícola en terres de la pròpia explotació: No solament s’hi han d’anotar les aplicacions de les dejeccions ramaderes de la pròpia granja, sinó que també s’hi han d’anotar les aplicacions d'altres fertilitzants nitrogenats.

FONT: DARPCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Banc Sabadell
Mútua General de Catalunya
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies