• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Vacunes per a les hortalisses?

  • Demarcació: General

La recerca de mesures de control fitosanitari respectuoses amb el medi ambient, així com les dificultats i el temps necessari per desenvolupar varietats de plantes resistents a virus, han motivat que es reprengui amb força el desenvolupament de mètodes de control de virosi alternatius, entre d'altres la protecció creuada.

Cal recordar que a nivell comercial, ja hi ha productes que indueixen resistència mitjançant la pre-immunització de la planta davant un espectre d'aïllats del patogen en qüestió, aquest és el cas d'AbioProtect, “vacuna” davant del virus del mosaic del cogombre dolç (PepMV) en tomàquet desenvolupada per Abiopep i que ha estat registrat com a producte fitosanitari de baix risc.

Davant aquestes vacunes ens preguntem: Què és la pre-immunització de cultius?

La protecció creuada, també anomenada “pre-immunització” o més col·loquialment “vacunació”, és un mètode de control de virosi en què la preinoculació amb aïllats atenuats d'un virus prevé infeccions posteriors amb aïllats agressius del mateix virus. Abiopep ha desenvolupat AbioProtect, una “vacuna” eficaç davant del virus del mosaic del cogombre dolç (Pepino mosaic virus, PepMV), un patogen de tomàquet que està causant importants perjudicis econòmics.

Jesús DomingoCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Banc Sabadell
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Members Club
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies