• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

Atribucions

DIRECCIÓ D'EXPLOTACIONS AGRÀRIES

 • Planificació i Ordenació d'Explotacions
 • Direcció d'Empreses Agràries
 • Gestió de Cooperatives
 • Projectes de Explotacions
 • Plantacions Fruiters
 • Cultius forçats, hivernacles, túnels
 • Cultius hidropònics
 • Floricultura i plantes ornamentals, aromàtiques i medicinals
 • Millores de sòl
 • Tractaments Fitosanitaris i control integrat
 • Producció i millora de llavors i plantes de viver
 • Planificació i gestió d'explotacions ramaderes
 • Comercialització i control de qualitat
 • Agrometeorologia
 • Realització d'assaigs
 • Anàlisi de sòls, aigües i foliars
 • Assessorament i gestió de subvencions

CONSTRUCCIONS

 • Projectes constructius
 • Projectes d'instal·lacions
 • Habitatges Rurals
 • Projectes d'electrificació
 • Instal·lacions ramaderes
 • Hivernacles
 • Sitges. Magatzems.
 • Tancaments
 • Camps esportius
 • Depuradores
 • Dessaladores i dessalinitzadores
 • Instal·lacions de jardineria ...

REGADIU

 • Transformacions en regadiu
 • Naixement i prosprecció d'aigües
 • Preses, basses, estanys, canals i sèquies
 • Sanejaments i drenatges
 • Conducció d'aigües
 • Abancalament i anivellament
 • Estudis de posada en regadiu ...

ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT

 • Camins i vies rurals.
 • Ordenació de sòls.
 • Estudis d'impacte ambiental.
 • Aprofitament i reciclatge de residus.
 • Recuperació i conservació d'espais naturals.
 • Paisatgisme.
 • Defenses antierosió.
 • Parcs i jardins ...

INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES

 • Almàsseres i extractores d'oli.
 • Escorxadors. Sales d'especejament, fàbriques d'embotits, carns fredes, conserves càrnies, magatzems frigorífics
 • Conserves vegetals, plantes de refrigeració i congelació de productes hortofructícoles i centres de manipulació de productes agraris
 • Indústries làcties i els seus derivats
 • Fabricació de formatges
 • Guarniment d'olives, confitats
 • Fabricació de productes de molineria
 • Forn i pastisseria
 • Indústries del sucre i els seus derivats
 • Indústries derivades del cafè i cacau
 • Elaboració de productes alimentaris diversos
 • Cellers, elaboració, embotellat i criança de vins i licors
 • Plats precuinats ....

VALORACIÓ I TOPOGRAFIA

 • Taxacions d'assegurances agràries
 • Valoració de finques, construccions i indústries agràries
 • Partició de finques
 • Mesurament de finques, aixecaments topogràfics
 • Replantejaments
 • Valoració de cultius i danys dels mateixos
 • Valoració de bestiar i explotacions cinegètiques
 • Valoració de productes forestals
Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Caixa Enginyers
Realdron
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies