• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

Curs QGIS: Nivell iniciació i intermedi

 • Data inici: 06/03/2023
 • Data final: 01/06/2023
 • Durada: 90 hores
 • Tipus: Online
 • Demarcació: Lleida
 • Lloc d'impartició:

1. DADES DEL CURS

Inici: Març 2023

Finalització: Maig 2023                        

Modalitat: Online             Butlleta inscripció

Duració del curs: 90 hores  

 

2. PRESENTACIÓ

El curs QGIS: Nivell iniciació + intermedi permet a l'alumne iniciar-se i aprofundir en l’edició, anàlisi i publicació de dades geoespacials amb l’eina QGIS.

El curs QGIS Nivell iniciació ha   estat dissenyat per donar a conèixer què són els Sistemes d’Informació Geogràfica i el seu ús mitjançant QGIS, així com el procés i flux de treball bàsic que  permeti de forma autònoma obtenir una sèrie de resultats i iniciar-se en aquesta tecnologia per aplicar-la a projectes tècnics i investigacions.

Aprendrem els principis fonamentals de la informació geogràfica, com són els models i formats de dades, les projeccions geogràfiques o les fonts de descàrrega de dades; així com obtenir resultats mitjançant l’anàlisi d’aquesta informació. Aquests resultats entesos com productes, poden ser la base per afrontar qualsevol treball d’índole espacial que es realitzi, com pot ser inventariat d’actius, anàlisis paisatgístic, generació de cartografia, etc.

Al curs també es veuran les fonts de descàrrega d'informació geogràfica, com ortoimatges, dades LIDAR, models del terreny etc, i coneixerem les infraestructures de Dades Espacials (IDE).

El curs QGIS: Nivell entremig està dissenyat per a que els alumnes que ja coneixen els principis generals dels SIG i el  maneig bàsic de QGIS, puguin adquirir tècniques més avançades per al treball amb la informació geogràfica. Per això, s’utilitzaran aplicacions auxiliars que ens permetin obtenir resultats junt  a QGIS com són Lastools, SAGA o QGISCLOUD.

En aquest curs s’aprofundeix en diferents tècniques avançades de treball que inclouen un ample espectre de temes. Realitzarem edicions avançades d’informació vectorial, tractament de dades ràster i la seva reclassificació. També estudiarem els mètodes per a incloure informació espacial d’altres fonts dins d’un SIG, com són la georreferenciació tant d’imatges com de dades vectorials, o bé dades procedents de sensors LIDAR i d’imatges de satèl·lit. Altres temes del curs inclouran l'ús de la calculadora ràster, l’automatització de processos mitjançant la creació de models d’execució sense necessitat de coneixements en programació, o la publicació via web de les nostres dades espacials.

3. PREUS I PAGAMENT

Col·legiats i familiars de primer grau ..................... 230 euros

Precol·legiats i estudiants .........................  ..........200 euros

No col·legiats ......................................................270 euros

El preu inclou el certificat d’assistència. La demarcació de Lleida del Col·legi es reserva el dret de cancel·lar el curs per manca d'assistents amb el retorn de totes les matrícules abonades.

4. METODOLOGIA

Aquest curs està tutoritzat amb mitjans de comunicació directes (tutories webinars) i indirectes (fòrums i missatgeria directa). La comunicació entre l’alumnat i el docent, és directe, clara, contínua i fluïda.

El curs es gestiona a través d’una plataforma de formació online  disponible les 24 hores, en la que estan disponibles tots  els materials del curs, els  fòrums habilitats per a dubtes i en la que es realitzen les entregues de les pràctiques d’avaluació.

5. TEMARI

CONTINGUTS QGIS INICIACIÓ :

 • Comprensió dels sistemes de projecció, formats d’informació geogràfica i eines d’anàlisis a utilitzar amb els SIG.
 • Localització i descàrrega d’informació geogràfica des de servidors i serveis oficials.
 • Creació d’informació vectorial mitjançant eines bàsiques de QGIS.
 • Control de la topologia en el disseny de dades geogràfiques.
 • Simbolització i etiquetat d’informació geogràfica.
 • Treball amb informació alfanumèrica. Creació de sentències mitjançant el Gestor d’expressions.
 • Visualitzar el contingut d’una base de dades espacial en un software SIG d’escriptori (en aquest cas, s’utilitzarà el programa QGIS).
 • Anàlisi bàsic d’informació vectorial amb eines SIG.
 • Generació de cartografia amb QGIS.
 • Generació d’atles amb QGIS.

TEMA 01 | INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES D' INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG)

TEMA 02 | INTRODUCCIÓ A QGIS

TEMA 03 | LES DADES I LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

TEMA 04 | LA GESTIÓ D' INFORMACIÓ GEOGRÀFICA MITJANÇANT QGIS

TEMA 05 | CREACIÓ I EDICIÓ D' INFORMACIÓ GEOGRÀFICA MITJANÇANT QGIS

TEMA 06 | CREACIÓ i EDICIÓ D' INFORMACIÓ ALFANUMÈRICA MITJANÇANT QGIS

TEMA 07 | LA CAIXA D'EINES. PROCESSAT DE DADES GEOGRÀFIQUES

TEMA 08 | LA GENERACIÓ DE CARTOGRAFIA AMB QGIS

Durant el curs l' alumne realitzarà activitats pràctiques relacionades amb els següents projectes:

 1. Localització de cartografia d’un ajuntament i inclusió de diferents capes en el projecte: En aquest projecte se treballa amb diferents formats de dades vectorials i se configuren les connexions OGC (WMS, WMTS, etc).
 2. Simbolització d’informació geogràfica: En aquest projecte se treballa sobre la simbolització de les capes d’informació, tant en el seu aspecte, com en els diferents mètodes de classificació de les capes d’informació de forma ordinal o nominal.
 3. Estudi de canvi d’ús parcel·lari multitemporal: Per a la realització d’aquest projecte, l’alumne haurà de recopilar informació cartogràfica, integrar-la dins d’un projecte de QGIS, generar noves dades, i finalment realitzar una sèrie de consultar per atributs.
 4. Càlcul de superfície d’ajuntaments en espai natural: Per a la realització del treball, es necessari la localització de cartografia, la seva integració dins d’un projecte de QGIS, la elecció dels algoritmes d’anàlisis necessaris i la creació d’una plànol en format PDF que presenti els resultats de forma correcta

CONTINGUTS QGIS INTERMEDI

 • Edició avançada d’elements vectorials.
 • Georreferenciació d’imatges amb QGIS.
 • Anàlisi avançat amb eines de SAGA i QGIS.
 • Treball amb dades LIDAR mitjançant eines LASTOOLS.
 • Automatització de processos mitjançant la construcción de models.
 • Publicació d’informació geogràfica mitjançant QGISCLOUD.

 

TEMA 01| EINES D’EDICIÓ AVANÇADA AMB QGIS

TEMA 02 | GEORREFERENCIACIÓ D’ INFORMACIÓ ESPACIAL  EN QGIS

TEMA 03 | ANàLISI DEL TERRENY AMB QGIS

TEMA 04 | POSSIBILITATS  D’ ANÀLISI AMB SAGA

TEMA 05 | LA CALCULADORA RÀSTER A  QGIS

TEMA 06 | TREBALL AMB DADES LIDAR MITJANÇANT LASTOOLS

TEMA 07 | AUTOMATItZACIÓ DE PROCESSOS GEOGRÀFICS AMB EL MODELADOR

TEMA 08 | CREACIÓ DE GRÀFICS. LA SIMBOLITZACIÓ PER DIAGRAMES  I EL COMPLEMENT  DATA PLOTY

TEMA 09 | CREACIÓ D’ATLES DINÀMICS

TEMA 10. PUBLICAR INFORMACIÓN GEOGRÀFICA EN LA WEB QGISCLOUD

Per més informació del curs contacta amb la demarcació de Lleida Tel: 973 243239  Mòvil : 659799046  email: lleida@gmail.comCERCADOR DE CURSOS

Publicitat

Members Club
Caixa Enginyers
Realdron
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies