• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Nova publicació de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge - NTJ 14J

  • Demarcació: General

NTJ 14J: 2015 MANTENIMENT DELS PAVIMENTS DE LES ÀREES DE JOC INFANTIL

La Fundació de la Jardineria i el Paisatge (FJiP) ha publicat al març de 2015 la Norma Tecnològica NTJ 14J: 2015 MANTENIMENT DELS PAVIMENTS DE LES ÀREES DE JOC INFANTIL, incorporant a la col·lecció tècnica de les NTJ uns protocols per al manteniment i la conservació dels paviments de les àrees de joc infantil, i especialment de les superfícies d'amortiment d'impactes.

És aplicable tant a les àrees de joc infantil d'àmbit municipal/local de titularitat pública com en les d'àmbit residencial o privat de titularitat privada, sempre que, en aquest darrer cas, estiguin destinades a l'ús públic o comunitari.

L'objecte d'aquesta guia de bones pràctiques no cobreix la seguretat, gestió i manteniment dels equipaments de joc i mobiliari auxiliar que formen part de l'àrea de joc, ja que aquests han d'estar supervisats paral·lelament a aquesta guia i adequats als seus requisits i a les seves especificacions d'acord amb la norma d'aplicació UNE-EN 1176 i les seves parts corresponents.

El manteniment satisfactori dels paviments de les àrees de joc infantil només es podrà aconseguir amb un manteniment preventiu regular, i un manteniment correctiu quan calgui. Les inspeccions regulars dels paviments de les àrees de joc infantil i especialment de llurs superfícies d'amortiment d'impactes, formen part necessàriament de les tasques de manteniment si es volen evitar els accidents i les reparacions costoses.

Aquesta Norma NTJ 14J és la primera de la família de normes 14 Manteniment i conservació dels espais verds, impulsant uns protocols de manteniment molt necessaris pel sector, i descrivint i fixant el glossari, les especificacions de qualitat, la informació que ha de lliurar el fabricant o distribuïdor, les inspeccions i manteniments dels paviments de les àrees de jocs infantils per assegurar la seguretat de l’ús dels infants.

La norma NTJ 14J ha tornat a comptar amb la col·laboració dels millors experts i pioners en aquest camp de coneixement tant important del nostre sector.

Aquesta nova NTJ posa en pràctica un compromís ferm de la FJiP de donar resposta a la necessitat d’una normativa tècnica continguda en la col·lecció de les NTJ consolidant la voluntat de servei al sector de la Jardineria i el Paisatge.

Als documents relacionats trobareu l'índex d'aquesta NTJ 14J.

Més info a: http://fjip-ntj.org/ca/

 Documents relacionats

CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Members Club
Banc Sabadell
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies